Rozmiar: 37664 bajtów

STRONA GŁÓWNA

Zarząd Klubu Sportowego Lechia Piechowice


FUNKCJA

IMIĘ I NAZWISKO

Prezes Zarządu

    Wiceprezes Zarządu     

Sekretarz

Skarbnik

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

    Przewodniczący Komisji Rewizyjnej    

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rewizyjnej